13.10.2011.

Tiskane brošure

Kao dio promotivnih aktivnosti projekta tiskano je 2000 brošura na temu bisospeleoloških istraživanja. Brošure su tiskane u hrvatskoj i engleskoj verziji, a u digitalnom obliku možete ih preuzeti na "download" odjeljku naše web stranice.