Radionice

U sklopu projekta planirane su brojne radionice i predavanja od kojih su neke namijenjene lokalnom stanovništvu i zainteresiranoj javnosti. Planirana su i predavanja za srednjoškolsku populaciju i fakultete, kao i radionice namijenjene istarskim i slovenskim speleolozima sa ciljem njihovog stručnog usavršavanja. Zahvaljujući u određenom stupnju neodgovornom ponašanju lokalnog stanovništva ali djelomično i institucija koje propisanim mjerama zaštite okoliša nisu popratile ubrzani tehnološki razvitak svjedoci smo onečišćenosti speleoloških objekata, a time i direktnoj ugroženosti krškog vodonosnika. 

Upravo se iz tog razloga izuzetna važnost pridodaje edukativnoj domeni projekta. 

2. Stručna speleološka radionica

Pula, 7. listopada 2011.

U prostorijama Istarske razvojne agencije (IDA održana je i druga stručna speleološka radionica. Radionica je održana u sklop 5. Speleolo škole koju organizira speleološko društv Pula. Osim 11 tečajaca, budućih speleologa pripravnika radionici je prisustvovalo i 20tak zainteresiranih speleologa i zaljubljenika u prirodu.
Teme radionice bile su: "Istraživanje i zaštita špiljskih tipskih lokaliteta Dinarida", „Makro fotografiranje i snimanje špiljske faune“, „Speleoarheologija u Istri“.
U pauzi između predvanja prikazan je 10 minutni film s naslovom „Ponašanje špiljske faune”, a zaunteresirani su mogli razgledati izloženu foto i video opremu te saznati više o makro snimanju onosno snimanju u speleološkim objektuma.

Bilješku sa radionice možete pogledati ovdje.

Stručna speleološka radionica

Pula, 7.srpja 2011.

7. srpnja održana je prva od dvije predviđene strzčne speleološke radionice. Radionici su prisustvovali predstavnici Državnog zavoda za zašttu prirode, Jamarske zveze Slovenije te Istarskog speleooškog saveza. 
Radionica je organizirana s ciljem prikupljanja informacija i razmjene iskustava o postojećim i planiranim sustavima prikupljanja podataka u Republici Sloveniji i Republici Hrvatskoj te modalitetima njihova vođenja i ažuriranja.
Prezentirana su iskustva Jamarske zveze Slovenije u vođenju slovenskog katastra te projekt Cro Speleo kojim DZZP planira dizajnirati katastar speleoloških objekata R. Hrvatske.
Usuglašeno je da se formra stručno tielo koe će raditi na liti atributa i osmišliti način funkcioniranja Baze.

Bilješku sa radionice možee preuzeti ovdje.

Stručni seminar: Stručni seminar o zaštiti spilja i podzemne faune

Ogulin, 30.01. 2010. godine

Prvo javno predstavljanje projekta znanstvenoj javnosti održalo se u sklopu ovog stručnog seminara kojeg je organizirao Hrvastki speleološki savez u suradnji sa Hrvatskim biospeleološkim društvom u Ogulinu. Pored samog predstavljanja projekta putem ppt. prezentacije, projektni tim ja napisao i znanstveni članak koji će se objaviti u Zborniku radova ovog skupa.

Fotogaleriju radionica možete pogledati ovdje.

Ovaj skup pružio je odličnu priliku za prvi sastanak projektnih partnera i suradnika na projektu na kojem se raspravljalo o samim aktivnostima i hodogramu provođenja, vizualnom identitetu projekta, organizacijskom slijedu komunikacije i provođenju biospeleoloških istraživanja.

Radionica: The water protection in the Region of Istria -  "5th Breakfast at Sustainability’s "

Bruxelles, 07.06.2010. godine

Radi promocije svih nastojanja Istarske županije u zaštiti izvorišta pitkih voda, sva dosadašnja iskustva i rezultati uspješno provedenog EU projekata "Underground Istria", kao I ciljevi i očekivani rezultati njegovog nastavka, projekta "KUP – Karst Undegropund Protection", predstavljeni su 07.06.2010. godine, u sklopu radionice "5th Breakfast at Sustainability’s" koji je organiziran u Regionalnom uredu Istarske županije u  u Bruxelles-u.

Fotodokumentacija se nalazi ovdje.

Radionica: Gospodarenje otpadom danas i izazovi gospodarenja otpadom sutra?

Pula, 19.10.2010. – 30.11.2010. godine

Prvi set predavanja u sklopu projekta održan je u sklopu kolegija "Radionica – Workshop", studentima II. studijske godine smjera Management i poduzetništvo. Radionicu je odslušalo 50 tak studenata, a kolegij je razmatrao problematiku okruženja u kojem se živi i radi  s aspekta pojedinca koji razmišlja o poslovnom pothvatu ali i gospodarskog subjekta koji se suočava s očekivanjima zajednice, institucionalnim okruženjem i sl.

Svrha radionice je kroz predavanja razmotriti mogućnosti i očekivanja održivog razvoja s aspekta gospodarenja otpadom.

Projekt KUP je studentima predstavljen kroz temu: „Korištenje nacionalnih i EU instrumenata u unapređenju sustava i podizanju osviještenosti stanovništva u gospodarenju komunalnim otpadom“ - smanjenje štetnosti ilegalnog odlaganja otpada na kršu s ciljem smanjenja onečišćenja podzemnih voda“.

Fotogalerija radionica se nalazi ovdje.

Prvi Hrvatski speleološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

Poreč, 24. – 27.11.2010. godine

Projektni tim sudjelovao je na Prvom hrvatskom speleološkom kongresu na kojemu je slovenski partner – Institut za krš ZRC SAZU predstavio svoje aktivnosti u sklopu projekta, kao i do sada provedene akcije čišćenja objekata opterećenih otpadom. Sudjelovanje na svim važnijim međunarodnim speleološkim skupovima i seminarima nužno je radi uspostave kontakata sa stručnim osobama raznih profila. Stvaranje što šireg kruga ljudi stručnjaka i profesionalaca u speleologiji na međunarodnoj razini osigurati će održivost projekta i nakon njegovog završetka.

Izvješće o kongresu možete pogledati na sljedećem linku: http://www.speleo.hr/izvjesce%20kongres.htm

Fotogalerija zajedničkog sastanka projektnih partnera.