Press Clipping

Obzirom da su neki od istaknutih ciljeva projekta i podizanje razine osviještenosti stanovništva o biološkoj i krajobraznoj vrijednosti područja na kojemu žive, kao i osiguranje prepoznatljivosti projektnog područja kao krške regije bogate iznimnim prirodnim vrijednostima, nužno je stalnim prisustvom u raznim medijima promovirati rezultate projekta. 

Navedene ciljeve planiramo ostvariti promocijom projekta putem medija, održavanjem brojnih stručnih i popularnih predavanja i radionica, izradom promotivnih materijala, dokumentarnih filmova pa i ove Internet stranice kao servisa na kojemu su dostupni svi materijali i ostvareni rezultati projektnih aktivnosti.