Partneri projekta

Vodeći partner projekta je Istarska županija koja je zadužena za formiranje projektnog tima te koordinaciju projektnih partnera, koordinaciju stručnog tima biospeleologa koji provode biospeleološka istraživanja, izradu edukativnog promotivnog filma, nadogradnju i redizajn  postojeće baze podataka speleoloških objekata, renoviranje napuštene školske zgrade u Vodicama, formiranje međunarodne mreže speleoloških institucija, društava, klubova i saveza koje će imati sjedište u Speleo kući (renoviranoj školskoj zgradi u Vodicama).

Slovenski partner, ZRS SAZU Inštitut za raziskovanje krasa, zadužen je za formiranje projektnog tima  te koordinaciju slovenskih stručnjaka i suradnika na projektu, za izradu plana zaštite i upravljanja speleološkim objektima te će bit nositelj edukacije u sklopu projekta. Slovenski partner zadužen je i za koordinaciju i provedbu aktivnosti akcija čišćenja podzemlja. Značajna aktivnost projekta je i organizacija 18. Međunarodne krasoslovne šole koja se održala Postojni od 14.-19-lipnja 2010.godine. U 2011. godini planira se i održavanje 19. Međunarodne krasoslovne škole „Klasični krš“ sa trajanjem od 20. – 25. lipnja 2011. godine.

Nacionalni partner, JU Natura Histrica, ima za zadatak koordinaciju i nadzor provođenja akcija čišćenja podzemlja te kao pomoć u odvijanju svih aktivnosti, vezanih za izradu i nadopunjavanje baze podataka speleoloških objekata. Postojeća Baza speleoloških objekata u Istarskoj županiji izrađena je u sklopu projekta "Underground Istra", a sadrži osnovne podatke o 739 spilja i jama na području Istarskog poluotoka. Pretpostavka je da u Istri postoji oko 2000 takvih objekata tako da će se ovim projektom sakupiti podaci o gotovo svim speleološkim objektima u Istarskoj županiji.  Zajedno sa slovenskim partnerom izraditi će i Plan upravljanja speleološkim objektima.