Ciljevi projekta

Cilj projekta je zaštita i unaprjeđenje stanja krša, i speleoloških objekata kao krških pojava, na pograničnom području Istre i Slovenije. Projekt će osigurati bolju suradnju i zajedničko djelovanje regionalnih i državnih institucija u domeni zaštite okoliša u Hrvatskoj i Sloveniji, kao i prepoznatljivost područja krajobraznih i prirodnih posebnosti krškog geografskog područja Istre.  

Planirane su brojne aktivnosti kojima će se utjecati na sprječavanje  onečišćenja/zagađenja krških vodonosnika, a inventarizacijom i planiranim upravljanjem speleološkim objektima projektnog područja osigurati će se i očuvanje njihovih ljepota. 

Okosnica projekta je obnova stare škole u Vodicama u općini Lanišće, koja će se prenamijeniti u "Speleo kuću" kao centar djelovanja međunarodne mreže institucija i udruga civilnog društva koje se bave speleologijom, zaštitom okoliša i krškim fenomenima, čime će se osigurati temelj za daljnji razvoj speleologije na području Istre. 

Projektne aktivnosti usmjerene su i na podizanje razine osviještenosti lokalnog stanovništva svih dobnih skupina o biološkoj i krajobraznoj vrijednosti krškog područja s ciljem povećanja kvalitete života.

Opći ciljevi projekta su:

  • Unapređenje stanja speleoloških objekata u cilju očuvanja kakvoće krškog vodonosnika na istarskom poluotoku
  • Jačanje suradnje i zajedničko djelovanje regionalnih i državnih institucija u domeni zaštite okoliša
  • Osiguranje prepoznatljivosti područja promocijom krajobraznih i prirodnih posebnosti 

Specifični ciljevi su:

  • Zaštita i sprečavanje daljnjeg zafađenja krškog vodonosnik 
  • Implementacija i planirano upravljanje speleološkim objektima sa ciljem osiguranja njihove održivosti. 
  • Uspostava Speleo kuće kao centra djelovanja međunarodne mreže institucija i udruge civilnog društva koje se bave speleologijom i zaštitom okoliša 
  • Podizanje razine osviještenosti lokalnog stanovništva svih dobnih skupina o krajobraznoj i biološkoj vrijednosti krškog područja.