Projekt

Operativni program prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2007. – 2013. zajedno su, u svrhu rješavanja zajedničkih problema te dijeljenja potencijala sa obje strane državne granice, osmislili Republika Slovenija i Republika Hrvatska,  Program je financiran od strane  Europska Unija unutar instrumenta predpristupne pomoći IPA. 

IPA je financijski i pravni instrument Europske Unije primjenjiv na države kandidatkinje, države potencijalne kandidatkinje za članstvo kao i države članice koje dijele prekogranični program s navedenim državama.  

Namjera je da se državama sudionicama koje se nalaze na vanjskoj granici Europske Unije omogući uspostavljanje zajedničkog programa koji će vođen sustavom zajedničkih pravila stvoriti preduvjete za razvoj i ostvarenje realnih prekograničnih projekata u skoroj budućnosti. 

Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, pri Upravnom Odjelu za održivi razvoj Istarske županije, u sklopu svog djelovanja u suradnji sa tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave, osigurava poboljšanje kakvoće življenja i gospodarskog razvoja uz istovremeno očuvanje i zaštitu okoliša.  

Praćenje kakvoće voda, kao jedne od sastavnica okoliša te donošenje Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta voda za piće u Istarskoj županiji (Sl. novine IŽ 12/05) bile su ishodište za prijavljivanje i uspješnu implementaciju projekta  Underground  Istria, provedenog 2008. godine s prvenstvenim ciljem zaštite speleoloških objekata, a time i krškog vodonosnika te podizanja svijesti lokalnog stanovništva o značajnosti krša, krških fenomena te njihovih prirodnih vrijednosti. 

Ne želeći se zaustaviti isključivo na rezultatima projekta Underground Istria kroz kojeg su prepoznate  mogućnosti daljnjeg unapređenja stanja okoliša te poboljšanja kvalitete življenja i zdravlja lokalnog stanovništva unapređenjem stanja speleoloških objekata, u suradnji sa projektnim partnerima Institutom za krš iz Postojne te Javnom Ustanovom "Natura Histrica" osmišljen je projekt KUP – Karst Underground Protection. 

Projekt je prijavljen i odobren od strane Europske komisije u sklopu spomenutog IPA CBC SI-HR 2007.-2013. programa. Ukupna financijska vrijednost projekta je 652.444.,26 € od čega Europska Unija osigurava 85% tj, 554.577,61€, dok preostalih 15 % financiraju Istarska županija (69.460,32 ili 11%) te Institut za krš (28.436,31 tj. 4%). Implementacija ovog višestruko složenijeg projekta započela je 1.prosinca 2009.godine, a prema predviđenom planu aktivnosti trajat će do 1.prosinca 2011.godine.