Natječaji

Natječajna dokumentacija za izbor izvođača radova, pružatelja usluga i nabavljača roba predviđena projektom priprema se po pravilima PRAG-a (Practical Guide to Contract procedures for EU external actions). Ovaj dokument izdan od strane Europske komisije predstavlja skup pravila i postupaka koja se moraju poštivati u postupcima javne nabave te pripremi ugovora tj. definiranju ugovorenih odnosa između projektnih partnera i pravnih i fizičkih osoba.

Službena stranica Operativnog programa IPA CBC SI-HR 2007. – 2013. Godine, na kojoj se nalaze svi potrebni materijali i upute za provođenje projekta u sklopu ovog programa, nalazi se na sljedećem linku:  http://www.si-hr.eu/start_hr/ 

Tijekom implementacije projekta KUP, predviđeno je provođenje sljedećih postupaka javne nabave hrvatskih partnera:

 1. Nabava biospeleološke opreme
  Natječaj je provela JU „Natura Histrica“, oprema je predana na korištenje biospeleolozima 06.07.2011. godine.

  Natječajna dokumentacija
 2. Biospeleološka istraživanja
  Natječaj je provela Istarska županija, istraživanja su u tijeku.

  Natječajna dokumentacija
 3. Nabava speleološke opreme potrebne za provođenje čišćenja u sklopu projekta
  Natječaj je proveden, oprema je isporučena Istarskom speleološkom savezu 11. svibnja 2011.

  Natječajna dokumentacija
 4. Čišćenje speleoloških objekata na području Istarske županije (fee based)
  Na natječaj kojeg je provela Istarska županija nije pristigla niti jedna ponuda.

  Natječajna dokumentacija - 1. dio
  Čišćenje speleoloških objekata na području Istarske županije (global price)
  Natječaj je provela Istarska županija, izabrani su konzultanti te je potpisan Ugovor o provođenju usluge čišćenja. Trenutno su očišćena 3 speleološka objekta

  Natječajna dokumentacija - 2. dio
 5. Obnova i rekonstrukcija školske zgrade u Vodicama
  Natječaj je proveden, izabran je izvođač, a radovi na rekonstrukciji su službeno otvoreni 11. svibnja 2011.

  Natječajna dokumentacija
 6. Nadogradnja GIS sustava i izrada webgis aplikacije za pristup bazi podataka speleoloških objekata na području Istarske županije
  Prilikom evaluacije Evaluacijska komisija je utvrdila pogrešku u natječajnoj dokumentaciji te je natječaj je poništen.

  Natječajna dokumentacija - 1. dio
  Nadogradnja GIS sustava i izrada webgis aplikacije za pristup bazi podataka speleoloških objekata na području Istarske županije (novi natječaj)
  Natječaj je u proveden, izabran je najpovoljniji ponuđač te je potpisan Ugovor o izvođenju usluge.

  Natječajna dokumentacija - 2. dio
 7. Nabava hardwareske i softwareske opreme potrebne za izradu i implementaciju GIS Baze podataka speleoloških objekata Istarske županije
  Natječaj je proveden, oprema je isporučena 31. ožujka 2011.

  Natječajna dokumentacija