Linkovi

 1. http://www.istra-istria.hr/ - Istarska županija
 2. http://www.natura-histrica.hr - Natura Histrica
 3. http://kras.zrc-sazu.si/ - Inštitut za raziskovanje krasa, Postojna
 4. http://www.si-hr.eu/start_hr/ - OP IPA CBC SI-HR 2007. – 2013.
 5. http://www.underground-istria.org/ - Underground Istria
 6. http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/index_en.htm - Europska komisija
 7. http://www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=hr - Delegacija Europske komisije u RH
 8. http://www.mrrsvg.hr/default.aspx?id=150 – Odjel za prekograničnu suradnju MRRŠVG RH
 9. http://public.carnet.hr/speleo/znanost/index.html - Hrvatski speleološki poslužitelj
 10. http://www.hpm.hr - Hrvatski prirodoslovni muzej
 11. http://www.pazinska-jama.com - Pazinska jama
 12. http://www.baredine.com - Jama Baredine
 13. http://www.zrs.upr.si - Univerza na Primorskem- Znanstveno-raziskovalno središče Koper 
 14. http://www.koper.si - Mestna občina Koper 
 15. http://www.notranjski-muzej.si/ Notranjski muzej Postojna 
 16. http://www2.arnes.si/~kpjdd2/ - Jamarsko društvo Dimnice 
 17. http://www.speleo.hr - Hrvatski speleološki savez 
 18. http://www.speleologija.hr/KS/ - Komisija za speleologiju Hrvatskog planinarskog saveza
 19. http://www.sdi.hr/ - Speleološko društvo Istra- Pazin 
 20. http://www.hbsd.hr/ - Hrvatsko biospeleološko društvo
 21. http://www.facebook.com/pages/Speleoloska-udruga-Pula/111627097730 - SU PUla
 22. http://www.ddiskf.hr - Dinaridi – društvo za istraživanja i snimanja krških fenomena