Download

Internet stranica www.project-kup.hr namijenjena je za opis te praćenje tijeka provođenja aktivnosti i rezultata projekta. U ovom dijelu stranice možete u digitalnom obliku preuzeti sve materijale nastale tijekom implementacije projekta.

Dokumentarni film

U sklopu projekta Underground Istria izrađen je dokumentarni film o projektu koji je zapravo imao svrhu promoviranja rezultata projekta, a nije se isključivo bavio prezentiranjem prirodnih posebnosti i vrijednosti speleoloških objekata. Upravo zato se u sklopu ovog projekta namjerava izraditi edukativni dokumentarni film na čijem će sadržajnom osmišljavanju sudjelovati tim od 4 biospeleološka stručnjaka ovog projekta. Dokumentarni će film pratiti svih 12 biospeleoloških istraživanja, a stručnjaci biospeleolozi će i objašnjavati osnovne pojmove u speleologiji, te će opisivati uvijete koje vladaju u speleološkim objektima, karakteristike i prilagodbe živog svijeta na te posebne uvijete i razloge zbog kojih je potrebno štititi prirodna bogatstva. Dokumentarni će se film kasnije prezentirati u edukativne svrhe djeci srednjoškolskog uzrasta i zainteresiranoj javnosti na raznim radionicama ali i u sklopu sadržaja koji će se nuditi u renoviranoj školi u Vodicama.

Po završetku snimanja i montaže film će biti dostupan za preuzimanje na ovim stranicama, a zasada je dostupn nekoiko isječaka.   

Fotografije

Sve fotografije speleoloških objekata u Istarskoj županiji koje je projektni tim otkupio radi promocije projekta možete pogledati na posebnom dijelu ove Internet stranice „Fotografije“. Radi daljnje promocije samih fotografija speleoloških objekata, ali i njihovih autora od kojih očekujemo još puno kvalitetnih radova, projektni tim planira tiskati na velikom formatu najatraktivnije radove koje će izložiti kao stalni postav izložbe u Spelo kući - renoviranoj staroj školi u Vodicama, u općini Lanišće.

Fotogaleriju radova na projektu „Underground Istria“ koji je proveden tijekom 2008. godine možete pogledati na sljedećem linku http://www.underground-istria.org/galerije/ 

Letci, brošure i plakat

Promotivni materijali osigurati će pristup informacijama o projektu i projektnim aktivnostima svim ciljanim skupinama projekta, užoj i široj javnosti. Stalnom prisutnošću u medijima osigurati će se promicanje vrijednosti krša te promocija prirodnih i krajobraznih ljepota pograničnog područja kao i zaštita krškog vodonosnika.

Letak, hrvatska verzija
Letak, engleska verzija

Brošura - hrvatska verzija
Brošura - engleska verzija

Plakat (format B!)

Elaborati valorizacije

Za sva provedena biospeleološka istraživanja izraditi će se Elaborati valorizacije koji su osnova za uspostavu kontinuiranog praćenja stanja promatranih objekata, a sa ciljem uspostave njihove stvarne zaštite. Sažetke elaborata valorizacije možete potražiti na sljedećem linku.

Press clipping

Video, audio i tekstualni sadržaji koji su objavljeni u medijima: