Rekonstrukcija speleo-kuće

Okosnica projekta je renoviranje stare (napuštene) školske zgrade u selu Vodice blizu slovenske granice, koje spada u općinu Lanišće Istarske županije.  

Nakon što je predstavnicima općine Lanišće prezentiran projekt KUP i namjera projektnog tima da se napuštena školska zgrada obnovi i prenamjeni u svojevrstan istraživački centar, pristupilo se radnjama potrebnim za ustupanje vlasništva nad nekretninom općini Lanišće, čime se i ona aktivno uključila u projekt kroz osmišljavanje sadržaja i aktivnosti buduće Speleo-kuće. Ustupanjem nekretnine stvoren su preduvjeti za izradu natječajne dokumentacije i izbor najpovoljnijeg izvođača radova za rekonstrukciju zgrade. 

Po završetku adaptacije zgrada će biti prenamijenjena u tzv Speleo kuću koja će po završetku projekta postati centar djelovanja međunarodne mreže institucija zaduženih za zaštitu unapređenje stanja speleoloških objekata, krških fenomena te prirode i okoliša općenito. 

Namjera je i želja projektnog tima da se kroz sve planirane aktivnosti projekta KUP, povežu i okupe sve institucije, ustanove, stručnjaci, znanstvenici, speleolozi te svi zainteresirani ne bi li u skoroj budućnosti kroz buduće projekte i aktivnosti, a koristeći Speleo kuću kao bazu za buduća istraživanja, doprinijeli nedvojbeno potrebnom unapređenju stanja okoliša, njegovoj daljnjoj zaštiti ali i promociji speleologije. 

U svrhu postizanja što veće i kvalitetnije iskorištenosti Speleo kuće u sklopu projekta, a u suradnji sa institucijama koje se bave zaštitom prirode i okoliša, fakultetima, srednje i osnovno školskim ustanovama,  nevladinim udrugama, istarskim i ostalim speleolozima te svekolikom zainteresiranom javnosti bit će izrađen i Plan rada i aktivnosti Speleo kuće. 

U prostorijama zgrade bit će smješteni i dijelovi specijalizirane opreme, u prvom redu mjerni instrumenti za praćenje staništa i ekoloških uvjeta, koja je također (za potrebe biospeleoloških istraživanja)  nabavljena u sklopu projekta. Spomenuta oprema moći će se koristiti u budućim aktivnostima, posebice u znanstvenim istraživanja koja će se provoditi u okviru Plana rada i aktivnosti Speleo kuće..  

Neposredna blizina državne granice (svega 6km) te specifičnost lokacije sela Vodice (selo se nalazi na području Ćićarije koja obiluje krškim fenomenima i speleološkim objektima) stvorit će uvjete da Speleo kuća u skoroj budućnosti postane svojevrsni znanstveno-istraživački centar prije svega hrvatskih i slovenskih znanstvenika i stručnjaka čime će se dodatno ojačati prekogranična suradnja te postići kvalitetniji rezultati u zaštiti speleoloških objekata i drugih prirodnih vrijednosti područja.

Upravljanje ZEC Speleo kućom nakon završetka radova

Odlukom skupštine Istarske županije oformljeno je upravljačko tijelo ZEC Speleo kuća koje čine predstavnici Istarske županije, JU Natura Histrica, Općine LanišćeOŠ Vazmoslav Gržalja iz Buzeta. Upravljačko tijelo je zaduženo za donošenje svih odluka vezano za upravljanje znanstveno edukativnim centrom.