Čišćenje speleoloških objekata

Specifičnost je speleoloških objekata činjenica da predstavljaju svojevrsnu poveznicu između površinskih i podzemnih voda. Podzemne vode su pak povezane sa izvorima voda za piće, a prema nekim istraživanjima otprilike 50% padalina u krškom području ponire te se ovisno o morfologiji podzemlja ulijeva u tokove podzemnih voda.  Nažalost, speleološki su objekti u velikom broju slučajeva godinama korišteni kao ilegalna odlagališta otpada, čime je lokalno stanovništvo najčešće nesvjesno direktno utjecalo na kakvoću podzemnih voda, a time izravno i na kvalitetu vlastitog zdravlja i života.     

Kao i tijekom njegove prethodnice, projekta Underground Istria kojim je očišćeno 9 speleoloških objekata, projekt  KUP predviđa čišćenje dodatnih 12 speleoloških objekata (6 u R. Hrvatskoj i 6 u R. Sloveniji) sa ciljem smanjenja opterećenja i onečišćenja podzemnih voda te očuvanja prirodnih izvorišta pitke vode, a naravno i povećanja estetskih, turističkih i rekreativnih vrijednosti samih objekata.  

Speleološki klubovi ili udruge koje na osnovu objavljenog javnog natječaja budu izabrane za provođenje usluga čišćenja speleoloških objekata sami će organizirati akcije čišćenja te predvidjeti potreban broj speleologa za uklanjanje otpada iz sljedećih objekata u R. Hrvatskoj:

 1. Jama Golubinka, Marčana
 2. Jama Košćevica, Lanišće
 3. Jama Rebica, Kanfanar
 4. Jama na Kunfinu kod Rovinjskog Sela
 5. Jama Ćenakolo, Novigrad
 6. Jama u Makovcima, Grožnjan

Prilikom čišćenja speleoloških objekata koristit će se i dizalica za izvlačenje smeća sa posebno dizajniranom nosivom konstrukcijom, koja je nabavljena u sklopu projekta Underground Istria, a koja je po završetku svih projektnih aktivnosti ostala u vlasništvu JU Natura Histrica. 

Slovenski partner na projektu, Institut za krš – ZRC SAZU, koordinira provođenje čišćenja speleoloških objekata u Sloveniji koje provode slovenski speleološki klubovi. Do kraja projekta, planiraju se od otpada očistiti sljedeće lokacije u Sloveniji:

 1. Marnošnova jama (očišćena 23.10.2010.)
 2. Pokčeva jama (očišćena 30.10.2010. i 13.11.2010.)
 3. Šimenkova jama (očišćena 06.11.2010.)
 4. Majekavc (očišćena 18.12.2010.)
 5. Jama pod Krasom (očišćeno 26.02.2011.)
 6. Špirnica (očišćeno 21.10.2011)

Institut za krš – ZRC SAZU će za potrebe slovenskih radova kroz projekt osigurati svu potrebnu opremu, a Istarska će županija će, kao nositelj provedbe ove aktivnosti u R Hrvatskoj, nabaviti i ostalu potrebnu opremu koju će nakon provedbe čišćenja ostaviti na daljnje korištenje izabranom kandidatu provođenja usluge čišćenja speleoloških objekata u Istri.

Svaka će akcija biti medijski popraćena uz prigodan set predavanja i edukacija za lokalno stanovništvo čime se planira podići razina osviještenosti o negativnom utjecaju odbačenog otpada na kakvoću pitkih voda i na kvalitetu života općenito.

Nakon obavljenih akcija čišćenja uz svaki je speleološki objekt postavljena info tabla sa informacijom o provedenim akcijama te zabranom daljnjeg odlaganja otpada.

Info table

Foto i video dokumentaciju provedenih akcija čišćenja u sklopu projekta Underground Istria tijekom 2008. Godine možete pogledati ovdje.