Biospeleološka istraživanja

Radi provedbe ove aktivnosti, oformljen je međunarodni tim od 2 slovenska i 2 hrvatska biospeleološka stručnjaka koji će tijekom dvije godine trajanja projekta istražiti 12 odabranih speleoloških objekata na projektnom području (6 u Sloveniji i 6 u Hrvatskoj). Za sve istražene objekte izraditi će se Elaborati njihove valorizacije, te će se objaviti najmanje 2 znanstvena članka.  Za provedbu ove aktivnosti osigurana je sva potrebna biospeleološka oprema koja će se kasnije prepustiti "Speleo kući", kao osnovna oprema za provođenje daljnjih istraživanja i drugih projekata na ovom području. Biospeleološkom timu će se pridružiti i zainteresirana skupina istarskih speleologa koji će tim dobiti priliku za usavršavanje svojih znanja u znanstvenom pristupu speleologiji. 

Izabrani objekti za provođenje biospeleoloških istraživanja su:

U Sloveniji:

 • Račiška pečina, Račice, Starod
 • Polina peč, Poljane, Obrov,
 • Medvedjak, Skadanščina, Materija, 
 • Dimnice, Materija,
 • Jama pod krogom, Mlini, Sočerga, 
 • Kubik, Brezovica pri Gradinu, Gradin, Koprska brda

U Hrvatskoj:

 • Markova jama, Tar
 • Pincinova jama, Poreč
 • Piskovica spilja, Gologorica, 
 • Jama kod Burići, Kanfanar
 • Ročka špilja, Roč,
 • Radota jama, Vodice-Jelovice, uz samu granicu sa R Slovenijom

Početkom srpnja postupkom javne nabave nabavljena je i javno uručena biospeleološka oprema koja će se koristiti za potrebe istraživanja. Javno uručenje opreme u Feštinama 06.07.2010. godine ,ujedno je i prva javna prezentacija projekta.


Čitav tijek istraživanja pratit će i profesionalna snimateljska ekipa koja će u suradnji sa biospeleolozima osmisliti i izraditi 30 minutni dokumentarni film popularno-znanstvenog karaktera. Cilj je filma dodatna popularizacija i promocija speleologije i njezine uže specijalnosti biospeleologije te speleoloških fenomena, značajnosti krša i zaštite prirodnih i okolišnih vrijednosti općenito.

Kako svi speleološki objekti predstavljaju područja od posebnog značaja te se sukladno Zakonu o zaštiti prirode (NN br. 70/05 139/08) smatraju u vlasništvu RH, nužno je za sve planirane aktivnosti ishoditi dozvolu Ministarstva kulture. Tako je Istarska županija, kao vodeći partner projekta ishodila Rješenje za provođenje aktivnosti biospeleoloških istraživanja i svih popratnih planiranih aktivnosti u sklopu ovog projekta.


Slovenski partner na projektu ishodio je Rješenje slovenskih nadležnih institucija za potrebe provođenja snimanja biospeleoloških istraživanja.


U sklopu biospeleoloških istraživanja izradit će se evaluacijski elaborati u kojima će se detaljno, sa znanstvenog gledišta opisati stanje (ekološki uvjet te prisutnost i brojnost pojedinih živih organizama...) svakog proučavanog objekta, a projektom su planirane i dvije stručne radionice u RH, namijenjene istarskim i slovenskim speleolozima sa ciljem njihovog stručnog usavršavanja. Članovi stručnog tima zaduženi su za izbor lokacija održavanja radionica, te za njihovo osmišljavanje i vođenje.

Elaborati valorizacije

Završno izvješćr hrvatskog dijela biospeleološkog tima u sklopu kojeg se nalaze elaborati valorizacije možete preuzeti ovdje.

Završno izvješće slovenskog dijela biospeleološkog tima u sklopu kojeg se nalaze elaborati valorizacije možete preuzeti ovdje.

Dokumentarni film

U sklopu projekta Underground Istria izrađen je dokumentarni film o projektu koji je zapravo imao svrhu promoviranja rezultata projekta, a nije se isključivo bavio prezentiranjem prirodnih posebnosti i vrijednosti speleoloških objekata. Upravo zato se u sklopu ovog projekta namjerava izraditi edukativni dokumentarni film na čijem će sadržajnom osmišljavanju sudjelovati tim od 4 biospeleološka stručnjaka ovog projekta. Dokumentarni će film pratiti svih 12 biospeleoloških istraživanja, a stručnjaci biospeleolozi će i objašnjavati osnovne pojmove u speleologiji, te će opisivati uvijete koje vladaju u speleološkim objektima, karakteristike i prilagodbe živog svijeta na te posebne uvijete i razloge zbog kojih je potrebno štititi prirodna bogatstva. Dokumentarni će se film kasnije prezentirati u edukativne svrhe djeci srednjoškolskog uzrasta i zainteresiranoj javnosti na raznim radionicama ali i u sklopu sadržaja koji će se nuditi u renoviranoj školi u Vodicama.

Uskoro.